Menu
košík
0
kategorie

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím ASTORIA GROUP sro, provozovatelem internetového obchodu amerika.sk (dále jen "prodávající") a obchodními partnery - registrovanými zákazníky (dále jen "kupující").

1.2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí následovně: zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Prodávající a provozovatel:

amerika.sk

ASTORIA GROUP s.r.o.
Zimní 172/37
05201 Spišská Nová Ves

Bankovní účet: SK7375000000004020497606 SWIFT / BIC: CEKOSKBX
IČO: 47874104
DIČ: 2024128139

Prodávající - společnost není plátcem DPH.

E-mail: customerservice@amerika.sk

Kupující

Kupující - zaregistrovaný zákazník nebo neregistrovaný zákazník na amerika.sk si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, výrobců či distributorů.

2. Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

2.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.2. Registrací nebo nákupem bez registrace na amerika.sk dává zákazník souhlas s tím, že jeho údaje a údaje o nákupech budou shromažďovány a používány. Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

3. Objednávání - uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání prostřednictvím internetového obchodu amerika.sk. Přijatá objednávka se považuje za závaznou po odeslání potvrzujícího emailu prodávajícím.

3.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká na základě potvrzení objednávky.
3.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení. 3.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři ..

4. Prodávající nenese odpovědnost:

4.1. Za chybné vyplnění objednávky, případně za nedoručení objednávky. Nedoručená objednávka je taková, která neprojde procesem registrace a uložení dat v naší databázi.

4.2. Opožděné dodání zboží zaviněné třetí stranou - dopravcem.

4.3. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.

4.4. Za poškození zásilky zaviněné třetí stranou - dopravcem. Na předejití takovému případu doporučujeme kupujícímu zvolit způsob dopravy s pojištěním z naší nabídky přeprav. Všechny zásilky splňující podmínky na poštovné zdarma jsou přepravovány s pojištěním.

5. Stornování objednávky a storno poplatky

5.1. Kupující má právo kdykoli zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě stornování vyexpedované objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním (zpravidla cenu dopravy / poštovného v plné, prokazatelné výši).

5.2. Prodávající má právo zrušit objednávku pokud mezi časem došlo k vyprodání zásob daného zboží. O takové situaci je povinen informovat zákazníka nejpozději do 24 hodin od uskutečnění objednávky zároveň v případě již uskutečněné platby online prostřednictvím kreditní nebo debetní karty je prodávající povinen částku v příslušné hodnotě nedostupného zboží poukázat zpět na účet karty použité při platbě nejpozději do 24 hodin od uskutečnění objednávky .

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující má v souladu se zákonem právo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V takovém případě je kupující povinen:

- Kontaktovat prodávajícího, s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, číslem účtu nebo adresou pro vrácení peněz shodnou s adresou kde bylo zboží doručeno.

-po obdržení potvrzujícího emailu od prodávajícího s autorizační kód vrácení zboží, je kupující povinen zboží určené na vrácení zaslat doporučeně s pojištěním hodnoty zboží - ne formou dobírky, na adresu prodávajícího.

- Zásilka s vráceným zbožím v nepoškozeném stavu v původním obalu (obal může být poškozen pouze v míře nezbytně nutné pro otevření obalu / balení potřebné na vyjmutí zboží z obalu / balení) a vysačky nebo etiketou musí obsahovat kopii faktury o nákupu a na vnější části balení zásilky musí být čitelně uveden autorizační kód vrácení zboží, který kupující obdržel od prodávajícího v potvrzujícím emailu - bez autorizačního kódu není povinen prodávající přijmout zásilku s vráceným zbožím. Pokud bude zboží vráceno bez originálních obalů může prodávající zaúčtovat částku 1 za přebalení každé položky vráceného zboží bez originálního balení.

- Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je prodávající povinen peníze za vrácené zboží poukázat bankovním převodem zpět na účet kupujícího z, kterého obdržel platbu při nákupu nebo poštovní poukázkou 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě vrácení peněz poštovní poukázkou bude poplatek za tuto slučbu odečten ze sumy peněz za vrácené zboží. Suma peněz za vrácené zboží se musí rovnat kupní ceně zboží v případě, že při nákupu bylo účtováno poštovné - dopravní, v případě jestliže při nákupu poštovné-dopravné účtovány nebylo tak ze sumy peněz za vrácené zboží bude odečteno poštovné-dopravné ve výši placené při objednání -zaslaní zboží. Při částečném vracení zboží, pokud tímto vrácením zboží byla hodnota původního nákupu snížena pod hranici nákupu potřebného pro poštovné / dopravné zdarma, bude hodnota poštovného / dopravního odečteny z výše peněz za vrácené zboží.

V případě, že některé z výše uvedených podmínek nebyly kupujícím splněny, odstoupení od kupní smlouvy nebude akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

7. Dodací podmínky

7.1. Prodávající se zavazuje odeslat objednané zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. Výjimkou je případ vyprodání konkrétního zboží jako je popsáno v bodě 5.2. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo dodání uvedené v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje vždy prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu doručení, hodnoty objednávky a hmotnosti zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolíte v sekci "objednávka".

7.2. Dopravu objednaného zboží zajišťuje prodejce prostřednictvím těchto třetích osob:

Slovenská pošta - řídí se platnými podmínkami Slovenka pošty - doba dodání zásilky je max. 3 pracovní dny po dni podání. V případě, že adresáta pošta nezastihne na dodací adrese, nechá oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 14 dní.

Cena za balení a dopravu prostřednictvím Slovenské pošty v závislosti na hmotnosti zásilky:

Zásilky v rámci Slovenské republiky € 3,90

Zásilky do České republiky € 9,90

Zásilky do ostatních států EU € 19,90

8. Informace o produktech a autorská práva.

Všechny informace o produktech, fotografické zobrazení zboží nacházejícího se na amerika.sk mají ilustrační charakter av detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Všechna autorská práva k obsahu amerika.sk vyhrazena. Loga, názvy značek a některé fotografie jsou chráněny autorským právem a výhradním majetkem výrobců a majitelů daných značek zboží.

9. Záruční doba

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Za vady zboží se nepovažuje opotřebení zboží jeho běžným používáním. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet následující den od data převzetí zboží kupujícím.

10. Platební podmínky

Možnosti plateb:

Platební brána paypal.com - debetní nebo kreditní karty

Platební brána webpay - debetní nebo kreditní karty

Platba na dobírku při doručení zboží.

11. Reklamační řád

Kupující je povinen okamžitě po převzetí zásilky v případě poškození zboží kontaktovat emailem prodávajícího na customerservice@amerika.sk. Prodávající nejpozději do 24 hodin konzultuje s kupujícím postup při řešení reklamace.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30.06.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.