Menu
Cart
0
Categories

Ochrana osobných údajov GDPR

OCHRANA OSBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S GDPR

V tomto dokumente Vás informujeme ohľadne spracovania a ukladania Vašich osobných údajov, komu vaše osobné údaje poskytujeme a v akom rozsahu, taktiež tu nájdete informácie o tom aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním a poskytnutím osobných údajov.


Prevádzkovateľom pre spracovanie osobných údajov poskytnutých pre e-shop amerika.sk je: ASTORIA GROUP s.r.o.
Zimná 172/37
05201 Spišská Nová Ves ,

IČO : 47874104
DIČ : 2024128139

E-mail: customerservice@amerika.sk

Telefón: +421 948 254 782

 

Všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli sú u  nás uložené a spracované tak, aby ste sa s nami cítili maximálne bezpečne.

 

1) Informácie, ktoré o Vás získavame:

 

a) realizáciou objednávky alebo registráciou

- poskytujete nám informácie potrebné na doručenie a  pripravenie zásielky :
meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet objednávky.

 

b) účasťou v  súťažiach, komentároch, recenziách a pre zaslanie kupónov a zliav potrebujeme uchovávať emailovú adresu, meno a informáciu o priradení vašich údajov k danému predmetu zadania. V prípade recenzii, komentárov a hodnotenia tovaru uchovávame text, dátum, a grafické vyjadrenie vašej spokojnosti (počet hviezdičiek).

 

c) ak sa prihlásite na odber noviniek a info prostrednictvom  našich e-mailov - uchovávame váš e-mail.

 

d) v rámci reklamácii, alebo platieb z "účtu na účet" máme prístup k číslu vášho účtu vo výpise z našej banky z dôvodu identifikácie platby. V prípade reklamácii evidujeme informácie k vašej reklamácie.
Naša spoločnosť nikdy neprichádza do styku s informáciou ohľadne zostatku na vašom účte, PIN kóde či históriu vašich transakcií, pokiaľ realizujete platbu cez on-line platobný terminál prípadne cez službu homebanking na našej stránke preskoly.sk dostávame automatizovú informáciu od banky o prevode prostriedkov a identifikačné číslo pre napárovanie platby a čísla objednávky. Všetky informácie pri realizácii platieb online vždy zadávate priamo banke aj v prípade on-line platobného terminálu, ktorý nám na základe platnej zmluvy zabezpečuje  ČSOB banka a.s.

 

2) Používaie získaných údajov


a) z dôvodu poskytovania našich služieb v súlade s našími obchodnými podmienkami potrebujeme vaše údaje na vybavenie objednávky a pre evidenciu pre potreby účtovníctva.


b) pre potreby komunikácie s Vami využívame: e-mail, telefónne číslo a v prípade písomnej komunikácie využívame aj vaše meno a adresu.


- v prípadoch odosielania komerčných informácii formou e-mailu sa môžete kedykoľvek odhlásiť priamo v maily kliknutím na odkaz "odhlásiť sa môžete tu" prípadne treba odoslať žiadosť e-mailom na customerservice@amerika.sk
- v prípade využívania našich služieb prebieha naša komunikácia s Vami váčšinou prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom SMS správy (informácie o zmenách stavu vašej objednávky)


c) pre účely marketingu a zlepšenia našich služieb využívame informácie ako sú nákupná história a história zobrazených produktov a Vašich zvyklostí pre lepšiu optimalizáciu zobrazovania produktov, čo nám umožňuje zobrazovať Vám produkty, o ktorých si myslíme že sa vám budú páčiť a budete mať o ne záujem


d) štátne inštitúcie, záväzky a ochrana - 0sobné údaje môžeme poskytnúť pre potreby štátných orgánov v nevyhnutnom rozsahu a taktiež pre potreby vymáhania našich práv aj tretej strane, údaje môžeme využívať aj na zabezpečenie vašich nárokov.  Údaje môžu byť poskytnuté aj v prípade súdneho nariadenia.


e) na všetky vyššie uvedené účely využívame tiež aj súbory Cookies.

 

3) Údaje sprístupňujeme:


a) v prípadoch, komentárov, hodnotení a recenzií sú Vami poskytnuté informácie zverejnené na našej webovej stránke amerika.sk avšak nikdy nezverejňujeme informácie ako sú e-mail, telefónne číslo a Vaša adresa.


b) pri poskytovní našich služieb alebo pri realizácii objednávky poskytujeme údaje pre potreby doručenia alebo komunikácie tretej strane a to je:


DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. , Na pántoch   18, 831 06  Bratislava-Rača


DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, Bratislava

 

Slovenská pošta - Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica


c) hosting, právne služby, marketing a ďalší partneri:

 

Heureka Shopping s.r.o.
Palác Syner
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4
Česká Republika

 

Global Payments Europe , V Olšinách 626/80, 100 00 Strašnice

Google Irland Limited - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 

ČSOB banka - Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava

 

d) hodnotenie Vášho nákupu v amerika.sk na portaly heureka.sk alebo heureka.cz


ak nám udelíte súhlas zašleme údaje (email, objednané položky) pre niektorého partnera, ktorý Vám po určitom čase zašle e-mailovú žiadosť aby ste sa vyjadrili k Vášmu nákupu na našich stránkach preskoly.sk
Údaje poskytujeme po Vašom súhlase, súhlas platí vždy iba pre danú konkrétnu objednávku alebo službu pre opätovné poskytnutie údajov (napr. k nasledujúcej objednávke) sa vyžaduje opätovný súhlas.
 Heureka - Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha, Česka republika

 

4) Ako dlho sa Vaše údaje uchovávajú?


Vaše údaje potrebné pre účely poskytovania našich služieb ako aj pre realizáciu objednávkok uchovávame po celý čas bez obmedzenia z dôvodu potreby týchto údajov pre prevádzkovanie vášho konta  pre potreby reklamácie. Ak u nás nakupujete bez registrácie uchovávame vami poskytnuté údaje na dobu nevyhnutnú a to je spravidla 10 rokov od doby poslednej Vašej objednávky.
Ak ste nám udelili súhlas ku komerčnej komunikácii pomocou mailov, prípadne inej komunikácii vaše údaje uchovávame pokiaľ nám daný súhlas nezrušíte.
Ostatné údaje získane podľa bodu 2) uchovávame na dobu nevyhnutne potrebnú z pravidla však bez obmedzenia. Kedykoľvek nám môžete súhlas zrušiť.
Údaje vo forme komentárov, hodnotení a recenzii uchovávame bez obmedzenia - pokiaľ nám nezrušíte poskytnutý súhlas. Komentár k zakúpenému tovaru bude uverejnený neobmedzene dlho, až pokiaľ nás nepožiadate o jeho odstránenie vrátane poskytnutých údajov.

 

5) Vaše práva:

 

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Pre informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás môžte kedykoľvek kontaktujtovať prostredníctvom emailu :
customerservice@amerika.sk alebo písomne na adresu sídla špoločnosti.


Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu.

 

Platnosť od 18. 05, 2018